Qassamraketer över Israel


Sederot under raketbeskjutning. Den israeliska staden Sederot är sedan flera år tillbaka offer för ett omfattande raketregn. Det så kallade "Qassamraketerna" är av simpel konstruktion, under metalhöljet packas sprängmedel och den avfyras från en enklare avfyrningsramp.

Invånare i ständig skräck.
I Sederot är det svårt att få en lugn stund, sedan Qassamraketerna kommit i bruk i regionen har flera tusen raketer avfyrats mot Israel, framförallt mot Sederot men även Ashkelon.
 
Ett psykologiskt vapen. Raketerna är militärt ineffektiva då de helt saknar  styrsystem. De har lett till att majoriteten raketerna inte nått sina respektive mål. Avfyrade raketer slår alltså i stor utsträckning ner i obebyggt område och de riktade mot Ashkelon hamnar ofta längst stranden och i havet.
Israels Ministry of Defense ser Qassamsattackerna som "more a psychological than physical threat."

Hur uppfostras barnen?


Israel och Hamas. Barn hjärntvättas på båda sidor från tidig ålder, fördomar vidarebefodras från generation till generation.
Hamas och israel verkar ha en sak tillsammans, de förhandlar enbart som en sista utväg.

Hur uppfostras barnen?


From Israel with love. Bilderna på de israeliska barnen som skriver "fredsmeddelanden" under kriget mot libanon publicerades i väldigt liten utsträckning i västerländsk media. Kanske satt några palestinska/libanesiska barn och skrev likartade saker. Förstår inte de vuxna vad de utsätter sina barn för...

Muren


Västbanken. Bilden visar avancerade detaljer i ett av de mot Israel mest bevakade gränsavsnitten.


Murarna byggs på palestinsk mark. Utöver att samtliga mursträckningar ligger på den palestiska sidan av den sk. "gröna linjen", finns ett säkerhetsområde på ett antal kilometer på båda murens sidor där tillträde är förbjudet. Vilket betyder ytterligare landområde som palestinierna fått avstå.


Murarna och friheten


Västbanken. Bilden visar östra Jerusalems närområde och den av    Israelkallade "säkerhetsbarriären"    
(av dess motståndare "apartheidmuren") 

Bilden visar tydligt att det israeliska säkerhetstänkandet har större ambitioner än att bara hindra palestinier att ta sig över gränsen till Israel.    
    

Ett grundläggande fel. Det är vilseledande att kalla bygget för "barriären" eller "muren". 
Det handlar snarare om både och samt lite till. För det första borde man omnämna bygget "murarna" eftersom det finns flera. Bygget består av stängsel på vissa sträckor, mur på andra och resten bygger på kombinerade avancerade lösningar. se senare detaljerad bild "murarna".         


Bygget stänger både  in och ut. Muren utestänger inte bara palestinierna från Israel, men också palestinska byar från varandra samt är ett stort hinder i den palestinska vardagen som rör nörvändigheter som bla. sjukhus, skolor, arbete, odlingsmark.

Guide till ockuperade västbanken.


Checkpoints gör barn sjuka


Västbanken. Att vara fri från psykiska problem tillhör ovanligheterna bland barnen i skolklasserna på västbanken.


En våldsam vardag. Varje dag måste dessa barn ta sig igenom israeliska checkpoints till och från skolan.

Här utsätts barn i tidig skolålder uför uttalade hot om våld och det outalade våldet som hela checkpointsystemet innebär.
 

Psykisk ohälsa. Vad händer i ett barns värld när de behandlas som förbrytare under hela sin uppväxt?

Vad tänker en sjuåring när han eller hon visiteras av främmande beväpnade soldater som i många fall inte talar deras språk?


Bosättare och terrorismTerrorhandlingar av bosättare. Hur kan israeliska bosättare kan döda, skottskada och vandalisera utan att i media kallas för terrorister?

Är bara muslimer terrorister? Den grundläggande förutsättningen för att porträtteras som terrorist i västerländsk nyhetsrapportering verkar vara att man är muslim. Jag tycker det är skamligt att kalla sig för en seriös tidning och när man inte är  konsekvent med de värdeladdade ord man använder..

RSS 2.0