När ett oskyldigt liv tasPakistanska gränsen 2008. Under hösten har amerikanska operationer på pakistanskt territorium trappats upp.
Insatserna som nu i veckan även tagit plats på syrisk mark har orsakat en lång rad civila dödsoffer. 
   

"Nio personer dödades och ett tjugotal sårades när en helikopterburen styrka på eftermiddagen landsatte kommandosoldater intill en bondgård intill byn Sukariya i provinsen Deir al-Zor, åtta kilometer ifrån gränsen till Irak". 
Mer om attacken dn.se


Attacken utfördes på några minuter och beskrivs av amerikanska militära  källor som "ett lyckat ingrepp".  

1terrorist dödades.  8 civila, varav 4 barn dödades.  20 civila sårades.   

Att döda civila är alltid fel.
 Vem fördömer USA för Pakistans och Syriens civila dödsoffer? Är det enda som spelar roll   *vem som dödar vem*? Är vissa människoliv inte är värda någonting?
Handlar allt om västvärldens nyhetsvärde på människoliv?

också bloggat om händelsen: Vi tror vi dödat en "ledande kraft" & USA:s angrepp på Syrien


Vägarna förbi Beirut? hälsa på i Shatila!Bidra till lösningen för palestinierna genom att donera några dollar till Shatilas barn och ungdomscenter, läs mer om verksamheten nedan.

Shatilas barn och ungdomscenter

Gate in security barrieren otäck detalj är designen på gaten.
Den liknar de som fanns judiska ghetton
Polen.. Tyskland.. andra världskriget.  

forts. Israels barn

Värna värnpliktsvägran. Det den israeliska staten främst bidrar med till deras unga är en minst 3 år lång obligatorisk värnpliktutb där vapenvägran leder till fängelse (israel har bland de högsta antalen vapenvägrare i världen).


Det värsta med värnplikten. I israel tvingas de värnpliktiga under ett helt års tid bevaka "checkpoints" med långa köer av frustrerade och ofta aggressiva palestinier. En metod som verkar vara standard vid checkpoint stoppen är att ta oregelbundna pauser under dagen då man inte släpper igenom någon under ett par timmar. Metoden har stark effekt eftersom de köande i många fall inte kan skydda sig mot solen.


(palestinska kvinnor har vid flera tillfällen fått föda barn i kön för att de blivit nekade passage till sjukhus i flera timmar).


Unga soldader känner sig konstant hotade. Misshandel vid dessa checkpoints är vardag, soldater berättar att de känner sig hotade konstant och ofta tvungna att ingripa. Följderna blir i många fall unga israeler traumatiserade från att delta i misshandel och kanske rent av dråp.


Sveket mot Israels unga. Att ett samhälle tvingar unga studenter att aktivt delta i den organiserade förnedring som israels apartheidpolitik innebär är avskyvärt. 


Israels barn vilseleds

Skolorna vilseleder. Israeliska skolor använder sig av en felaktig karta över israel och bosättningarna.

mer palestinsk mark stjäls ständigt med hjälp av de diskriminerande lagarna som är en av de viktigaste bakomliggande anledningarna att israel kunnat växa till sin nuvarande storlek.
Den israeliska bosättarrörelsen bryter till och med mot egna nationella lagar för att komma över mer palestinsk mark (Svd, 07-01-07).
 
Bosättarbonus. många av bosättarna vet inte att de bor på palestinsk mark, de får ekonomiska fördelar som sänkt skatt, hyra, kvoterade jobb och andra praktiska fördelar.


Censur. Kunskap är en viktig källa till samförstånd och förståelse, och så länge israeliska skolor censurerar israeliska statens illegala aktiviteter blir det inte lätt för israels unga att skapa en självständig sund bild av konfliktens orsaker där en viktig grundpelare är bosättningspolitiken.

Israel är en modern demokratisk stat och har alla möjligheter att gå andra vägar än genom krig och apartheid.

samtidigt som...

Det palestinska folket inte har andra hjälpmedel än islamistiska rivaliserande krigsivrare eller djupt korrumperade politiker.  

Utbilda för fred. Gemensam civil utbildning för både israeler och palestinier tror jag är enda möjligheten som kan rädda israelerna och palestinierna ur den våldscirkel som med smärre pauser intensifierats de senste 100 åren.

[Valid RSS]

RSS 2.0